Veelgestelde vragen

Hoe deelnemen?

Het volstaat om een inschrijvingsformulier in te vullen voor één of meerdere categorieën (Management, Producten en diensten, Productietechnieken en -processen, Samenwerking met ontwikkelingslanden, Business en biodiversiteit). De formulieren kunt u downloaden op  www.bbae.be. De 4 eerste categorieën geven tevens toegang tot de Young Talent Award. Eén onderneming kan dus meerdere prijzen winnen.

In welke taal stel ik mijn dossier op?

U heeft de keuze uit het Nederlands, het Frans of het Engels.

Wanneer moet ik mijn inschrijvingsformulier ten laatste terugsturen?

Op 31 oktober 2021 op het volgende adres: dvp@vbo-feb.be
U krijgt een ontvangstbevestiging via mail.

Wat is de timing?

U kunt uw kandidatuur indienen van 1 juni tot en met 31 oktober 2021.

De jury bestudeert de dossiers tussen november 2021 en midden januari 2022.

Op 14 januari 2022 vindt de mondelinge verdediging plaats om de 10/12 laureaten te selecteren. Midden januari tot midden februari worden dan  de promotiefilmpjes gemaakt voor de 10 genomineerden.

14 maart 2022: officiële prijsuitreiking op het VBO.

In welke categorie moet ik mijn project inschrijven?

Het is aan u om een keuze te maken en om aan de hand van de evaluatiecriteria te bepalen in welke categorie uw project thuishoort.

De onderdelen van uw dossier

Elk dossier bestaat uit maximaal 6 pagina’s, exclusief bijlagen. Het eerste onderdeel is een ‘introductie’ (2 pagina’s) die het mogelijk maakt zich een globaal idee te vormen van het project en zijn voornaamste kenmerken. Vervolgens kunt u een korte samenvatting van maximaal 1 pagina toevoegen. Ten slotte beantwoordt u alle vragen op het formulier. Het volledige dossier mag niet meer dan 6 pagina’s beslaan.

U kunt ter illustratie nog bijlagen toevoegen aan uw kandidatuur.

Hoe deelnemen aan de Young Talent Award?

De Young Talent Award wordt alleen door de Belgische jury uitgereikt. Er is geen equivalent op Europees niveau. De award wordt uitgereikt aan een onderneming (die over een ondernemingsnummer beschikt) die minstens één persoon tewerkstelt en waarvan de CEO of de gedelegeerd bestuurder jonger is dan 35 jaar op 14 maart 2022.

De winnaar van deze categorie wordt gekozen uit de ondernemingen die deelnemen in één van de 4 categorieën (Management, Producten en diensten, Productietechnieken en -processen, Samenwerking met ontwikkelingslanden). De ondernemingen die een gooi willen doen naar de award in deze bijkomende categorie, moeten dat aangeven op het deelnameformulier van één van de vier overige categorieën. Eén onderneming kan dus verschillende awards winnen.

Ik kan niet op alle vragen van het inschrijvingsformulier antwoorden.

Indien u moeite heeft om op een vraag te antwoorden, neem dan gerust contact op met het BBAE-secretariaat via dvp@vbo-feb.be. Onvolledige formulieren kunnen worden uitgesloten door het BBAE-secretariaat.

Mag ik foto’s of een video indienen?

Dat kan. Bijlagen dienen ter illustratie en kunnen uw kandidatuur ondersteunen. De jury zal zich hoofdzakelijk baseren op het formulier en de antwoorden op de vragen. Indien de jury het nodig acht, zal zij met u contact opnemen om bijkomende informatie (cijfers/foto’s) op te vragen voor de beoordeling van uw dossier.

Wat gebeurt er met mijn inschrijvingsformulier?

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) stelt een jury samen van wetenschappers, journalisten, bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van verschillende administraties die zich met milieu bezighouden. Die jury zal alle inschrijvingen ontvangen en samenkomen om een eerste selectie te maken. Uit 10 Belgische laureaten kiest de jury 3 winnaars.

Begin 2022 worden de namen van de winnaars bekendgemaakt tijdens een plechtigheid in aanwezigheid van talrijke prominenten uit de politiek, de academische wereld en het bedrijfsleven.

Wat voor bedrijven namen deel aan de vorige BBAE-edities?

De wedstrijd staat open voor kleine en grote ondernemingen. Er is wel één voorwaarde aan verbonden: het project moet bijdragen aan een beter milieurendement van ondernemingen, producten of diensten. Wat de bedrijven betreft, hebben zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen uit verschillende sectoren al deelgenomen aan de Belgian Business Awards for the Environment.

Benieuwd wie de prijs eerder al in de wacht sleepte? U vindt de lijst terug onder ‘Over BBAE – Hall of Fame’ op deze site.

Is het mogelijk voor overheidsbedrijven en ngo’s om deel te nemen?

De enige manier waarop overheidsbedrijven, ngo’s of andere niet-commerciële entiteiten kunnen deelnemen is door een partnerschap met een andere onderneming aan te gaan. In dat geval is het de commerciële entiteit die de aanvraag doet / officieel het aanvraagformulier indient onder haar eigen naam.

Om te weten of een entiteit is geklasseerd als publiek of privaat, gebruiken de BBAE de definitie van Richtlijn 2014/24/EU, Art. 2 Definities 1 (4) “publiekrechtelijke instellingen”. Die ondernemingen worden niet beschouwd als vennootschappen en kunnen dus niet meedingen naar de BBAE tenzij een economische entiteit met hen samenwerkt en officieel het aanvraagformulier in haar eigen naam indient.

Nog vragen?

Neem gerust contact op met dvp@vbo-feb.be.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart