Reglement

Kleine en grote ondernemingen die minstens één operationele of administratieve eenheid hebben in België kunnen deelnemen aan de BBAE.

De Belgische kandidaten moeten hun inzending indelen in één van de 5 categorieën.

De jury selecteert de 10 beste kandidaten, die tijdens de prijsuitreiking worden voorgesteld in een filmpje. Die filmpjes worden ook (vanaf twee weken voor het evenement) uitgezonden op Kanaal Z/Canal Z. De drie eersten krijgen respectievelijk de Gold, Silver en Bronze Award.

De Young Talent Award is ook anders dan de vier andere. Ook die award is optioneel.

Elke kandidaat mag een verschillend project inschrijven in meerdere categorieën. Het is dus mogelijk om verschillende awards te winnen.

Bijvoorbeeld: Silver Award en Young Talent Award.

Deelname van overheidsbedrijven en ngo’s

De enige manier waarop overheidsbedrijven, ngo’s of andere niet-commerciële entiteiten kunnen deelnemen is door een partnerschap met een andere onderneming aan te gaan. In dat geval is het de commerciële entiteit die de aanvraag doet / officieel het aanvraagformulier indient onder haar eigen naam.

Om te weten of een entiteit is geklasseerd als publiek of privaat, gebruiken de BBAE de definitie van Richtlijn 2014/24/EU, Art. 2 Definities 1 (4) “publiekrechtelijke instellingen”. Die ondernemingen worden niet beschouwd als vennootschappen en kunnen dus niet meedingen naar de BBAE tenzij een economische entiteit met hen samenwerkt en officieel het aanvraagformulier in haar eigen naam indient.

 

Regels van toepassing op de vorige BBAE-winnaars die zich opnieuw kandidaat willen stellen:

  • In de categorie Management – Ondernemingen die een BBAE hebben gewonnen in deze categorie moeten twee opeenvolgende edities wachten voor ze opnieuw een aanvraag kunnen indienen.

Bijvoorbeeld: de winnaar van de categorie Management in 2016 mag pas opnieuw deelnemen in dezelfde categorie in 2022.

  • In de categorie Producten en diensten – Ondernemingen kunnen hun kandidatuur stellen bij elke BBAE-editie op voorwaarde dat het product/de dienst waarmee ze deelnemen volledig nieuw is.
  • In de categorie Productietechnieken en -processen – De ondernemingen kunnen zich inschrijven voor elke BBAE-editie op voorwaarde dat het proces waarmee ze zich inschrijven volledig nieuw is.
  • In de categorie Samenwerking met ontwikkelingslanden – Voormalige winnaars komen enkel in aanmerking voor de prijs als ze een volledig nieuw project inschrijven. Hetzelfde project op een ander niveau of op een andere plaats komt dus niet in aanmerking.
  • In de categorie Business and Biodiversity – Voormalige winnaars komen enkel in aanmerking voor de prijs als ze een volledig nieuw project inschrijven. Hetzelfde project op een andere plaats komt dus niet in aanmerking.
  • In de categorie Young Talent – Voormalige winnaars komen enkel in aanmerking voor de prijs als ze een volledig nieuw project inschrijven. Hetzelfde project op een andere plaats komt dus niet in aanmerking.

Formulieren en deadline inschrijvingen

De inschrijvingen moeten worden verstuurd naar het secretariaat van de BBAE op de adressen dvp@vbo-feb.be en vb@vbo-feb.be.

Vervolgens krijgt u een ontvangstbevestiging.

De deadline voor de inschrijvingen is 31 oktober 2021 om middernacht.

De kandidaturen moeten worden ingediend met de formulieren die ter beschikking staan op de website www.bbae.be. Er zijn vijf verschillende inschrijvingsformulieren. Om deel te nemen aan de categorie Young Talent moet er enkel een vakje worden aangekruist op de formulieren, voor die award zijn er geen bijkomende vragen.

Taal

U kunt het formulier invullen in het Nederlands, Frans of Engels.

Elk formulier bestaat uit twee delen en maximaal 6 pagina’s (exclusief bijlagen).

Deel 1 – Introductie: algemene info (2 pagina’s maximaal)

Deel 2 – Formulier met: a) samenvatting (1 pagina maximum), b) antwoorden op vragen en criteria (max. 3 pagina’s).

Er kunnen bijlagen zoals filmpjes, brochures en andere worden toegevoegd. Maar alle informatie met betrekking tot de aanvraag moet opgenomen zijn in het aanvraagformulier. Men kan niet verwachten van de juryleden dat ze alle bijlagen lezen om zich ervan te vergewissen dat een vraag uit het aanvraagformulier wel degelijk werd beantwoord.

Elk inschrijvingsformulier bevat een reeks vragen die overeenkomen met de toekenningscriteria. Elke vraag op het inschrijvingsformulier moet worden beantwoord en alle gevraagde documentatie moet worden verstrekt. De inschrijvingsformulieren die onbeantwoorde vragen bevatten, kunnen worden uitgesloten door het BBAE-secretariaat.

De formulieren worden bestudeerd door een onafhankelijke jury bestaande uit wetenschappers, journalisten, vertegenwoordigers van verschillende overheden en ondernemingen. Ze komen uit de drie gewesten van ons land. De voorzitter van de jury waakt erover dat de beslissingen consensueel en met een meerderheid gebeuren.

De 10 eerste genomineerden verbinden zich ertoe om een filmploeg te ontvangen die een kort filmpje komt draaien waarin het project wordt voorgesteld.

De ondernemingen kunnen de filmpjes gebruiken voor promotiedoeleinden.

De uitreiking vindt plaats op het VBO (Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel) op 14 maart 2022 om 16.00  u.

Schrijf u in voor de prijsuitreiking op 14 maart 2022 en laat u inspireren door de winnaars

De prijsuitreiking vindt plaats op 14 maart 2022 (online), in aanwezigheid van federaal minister van Duurzame ontwikkeling Zakia Khattabi. Er worden drie prijzen uitgereikt (Gold, Silver, Bronze). Met een Young Talent-prijs zetten we jonge ondernemers in de bloemetjes, daarnaast kennen we ook een speciale Biodiversiteit-vermelding toe.

Voor meer info: events@vbo-feb.be
Tel. +32 2 515 09 50

Main partner

In samenwerking met :

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart